Aghanistan må ikke bli isolert dialog og diplomati er nødvendig

Nansen Fredssenter oppfordrer til fortsatt norsk og internasjonal tilstedeværelse i Afghanistan. Landet må ikke bli isolert igjen.

Av Norunn Grande, Daglig leder Nansen Fredssenter

Det dramatiske maktskiftet i Afghanistan sjokkerte oss alle. Få dager etterpå er det fortsatt vanskelig å fatte hva som egentlig skjedde. Våre tanker går til alle afghanere som lever på landsbygda, i byer og tettsteder, og de som har forlatt hjemmet sitt for beskyttelse – langt unna sine kjære. Omtanken går også til alle afghanere i Norge som har slekt og venner i sitt opprinnelige hjemland.

20 års militær krigføring forplikter

Tiden er overmoden for selvransakelse og et fornyet engasjement. 20 års vestlig militær intervensjon har etterlatt et land med sønderknuste håp og usikkerhet. Mange frykter for framtida, særlig med tanke på kvinners rettigheter, barn, minoriteter, aktivister og journalister.

Norge og det internasjonale samfunnet må være tro til vår forpliktelse for det afghanske folk, og sørge for at de ikke blir møtt med en kald skulder i disse svært skjøre og uforutsigbare tidene. Kommunikasjonskanalene må forbli åpne, bistands- og utviklingsarbeidet må styrkes, grunnleggende menneskerettigheter sikres, og de mest sårbare gruppene og individene beskyttes.

Vi i Nansen Fredssenter vil gjerne støtte våre afghanske kollegaer og venner i dette arbeidet, med håp om å bidra til en bedre framtid for alle afghanere.

Utviser mot og utholdenhet

Nansen Fredssenter har over flere år lært afghanerne å kjenne gjennom våre dedikerte og hardtarbeidende kollegaer og venner. Særlig i Afghanistankomiteen (NAC), som jobber i noen av de meste utilgjengelige og utsatte områdene. Vi har stor respekt for deres engasjement, mot og utholdenhet under svært krevende forhold.

Forhåpentligvis har mange års arbeid med å skape dialog og bygge tillit, både i og mellom lokalsamfunn og med lokale Taliban-ledere, lagt grunnlaget for fortsatt innsats for å dekke befolkningens grunnleggende behov for helse, utdanning og sikkerhet – også for kvinner, unge og minoriteter.

Dialog på alle nivå

Mange vil mene at fredsarbeid på grasrotnivå, både er naivt og urealistisk i en pågående krisesituasjon. På lengre sikt, tror vi allikevel det vil være del av løsningen for å skape fred og forsoning i lokalsamfunn.  En forutsetning for dialogarbeid er at grunnleggende sikkerhet og rettigheter ivaretas, samtidig er dialog nødvendig for å skape det grunnlaget som trengs for at de nye makthaverne Taliban, skal opptre ansvarlig overfor befolkningen.

Vi i Nansen Fredssenter vil gjerne støtte våre afghanske kollegaer og venner videre i dette arbeidet, med håp om å bidra til en bedre framtid for alle afghanere.

Dialog trengs på alle nivåer, fra toppnivå mellom det internasjonale storsamfunnet og Taliban, til grasrotnivå både i og mellom lokalsamfunn. Grunnleggende sikkerhet og rettigheter er en forutsetning, og må beskyttes i tiden fremover. Derfor er det avgjørende at diplomater og humanitære organisasjoner forblir i Kabul og at FN tar en sterkere rolle for å sikre fortsatt forpliktelse fra det internasjonale samfunnet.