Dialogopplæring for Lillehammer kommune

Nansen Fredssenters opplæring i dialog for kommunalt ansatte i gang!

Lillehammer har lenge vært en by i dialogens ånd. Lillehammer har tatt imot hundrevis av deltakere fra Balkan, og vært med på å skape en arena for dialog og fredelig samvær. Kommunen har delt sin kunnskap og erfaring, åpnet sine skoler og andre institusjoner for besøk og utvekslinger, og fått i gang mange viktige endringsprosesser i flere kommuner på Balkan.

Lillehammer kommune har fått dialogopplæring ved Nansen Fredssenter i høst. Gjennom to samlinger og en praksisperiode, over tilsammen 10 dager, har ledere fra kommunens virksomheter lært om dialog, hvordan den kan brukes og fått se hvordan dialogen kan endre samtaler og tankemønstre. Nansen Fredssenters rådgiver Christiane Seehausen har designet opplegget og vært kursleder, sammen med Chro Borhan og Norunn Grande.

”Kommunen er en kompleks arbeidsplass med enormt mange oppgaver. De største sektorene er helse og skole og det var derfor ikke rart at flere av de som søkte seg til opplæringen kom nettopp fra disse. Deltakerne var opptatt av å lære om hvordan man kan bruke dialog som metode for å forebygge og håndtere konflikter, og for å tilrettelegge for ulike samtaler, det være seg personalsamtaler, foreldresamtaler eller teamsamtaler”, forteller Seehausen.

Merete Eskelund er rektor ved en av ungdomsskolene i byen. Hun mener dialog vil bli et viktig verktøy i møte med ungdommene, foreldrene deres og skolens personale. ”Dette har vært en tankevekker for meg. Etter mange år i skolen føler jeg at jeg har hatt mange dialoger, men nå har jeg blitt bevisst på hvor fort man går inn og tar ansvar for det som kommer opp; man leder ting i en retning. Det er nyttig å slippe seg selv litt tilbake, og la folk ta mer ansvar selv.

Stine Tøndevold fra fagavdelingen for oppvekst, utdanning og kultur sier: ”Vi har lært deler av et håndverk som kan brukes i mange ulike sammenhenger. Dette har gjort noe med måten jeg møter mennesker på; å kunne legge opp en samtale som skaper større forståelse.”

Lene Brendløkken arbeider i miljøbehandlingsteamet. ”Jeg har fått en ny måte å se meg selv på i forhold til jobben. Jeg tar med meg veldig mye av det vi har lært.”  sier hun. Hun understreker også nytten av å ha 10 kursdager: ”På den siste samlingen åpnet det seg en helt ny verden for meg. Jeg jobber med personer med demens og deres pårørende, og ser at jeg kan bruke dialog for å få fram hvilke behov de faktisk har. Vi kan snakke om følelser og tanker på en annen måte gjennom dialog.” Hun ser også muligheter for å bruke dialogen innad i kommunen og mellom frivillige organisasjoner, for å bedre kommunikasjon og samarbeid.

Merete Eskelund er svært fornøyd med kursopplegget: ”Den opplevelsen vi sitter med nå er også et resultat av hvordan skoleringa har vært lagt opp. Vi kjente ikke hverandre fra før, men Christiane har vært ekstremt god på å skape det rommet som trengs for oss. Skal man komme dit vi er kommet, er det helt nødvendig.”

Stine Tøndevold skyter inn:  ”Vi har vært sammen nå i mange dager og skapt nok trygghet oss imellom til å tørre å ta et skritt tilbake og slippe andre tettere på. Det gjør noe med hva man tør å gå inn i. Det er nyttig å reflektere rundt seg selv i møte med andre mennesker.” De ønsker å opprette et dialognettverk i kommunen og fortsette å møtes for å utveksle erfaringer.

Christiane Seehausen er full av lovord om kursdeltakerne: ” Takk til en fantastisk gruppe som har vært med på denne spennende reisen og dermed tilrettelagt veien for at dialog kan være et viktig redskap i en kommunal hverdag. Forhåpentligvis vil dette motivere flere til å ta steget ut i et nytt og utfordrende arbeid.”

Lene Brendløkken oppfordrer også til å ta skrittet ut i dialogens verden: ”Andre som får muligheten må bare ta den, selv om de ikke vet hva de går til!”