Dialoghåndbok lanseres på spansk av Nansen Fredssenter og Chilenske universiteter

Et av de viktigste universitetene i Chile har stått for oversettelsen og publiseringen av Nansen Fredssenters dialoghåndbok til spansk.

Flere hundre personer er kurset i dialog i Chile det siste året. Nå blir arbeidet styrket med publiseringen av Nansen Fredssenters dialoghåndbok på spansk. Utenriksdepartementet i Norge har støttet prosjektet.

-Vi ved Nansen Fredssenter er glade og stolte over denne oversettelsen. Vi håper og tror at håndboken kommer til nytte for mange mennesker, ikke bare i Chile men også i andre spansktalende land, sier Alfredo Zamudio, direktør ved Nansen Fredssenter.

Håndboken blir tilgjengelig gratis i hele den spansktalende verden. Rektorrådet for 30 chilenske universiteter, Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), er med i prosjektet og bidrar til at mange mennesker nås.

-Vi er stolte over at en så solid instans stiller seg bak håndboken. I tillegg har rektorene bedt om å bli kurset så snart som mulig. Vi starter allerede i oktober, forteller Zamudio.

Universitetet Alberto Hurtado i hovedstaden Santiago har stått for alt det praktiske – et samarbeid som har vært av spesielt stor betydning for den spanske oversettelsen.

Å lytte tidsnok til det som ulmer

-Hensikten med håndboken er å vise at det er mulig å endre konflikters form og uttrykk. Vi forsøker å få deltakerne til å se at dialog er et verktøy som kan bidra til atskillig mer solide løsninger enn det man oppnår med forhandlinger. Mange får en øyeåpner når de starter med dialog, når de kjenner på hvor vanskelig det er å lytte grundig først, og ikke begynne å forhandle, forklarer Zamudio.

Nansen Fredssenters dialoghåndbok formidler øvelser som bidrar til å forstå hva som ligger bak konflikter – inkludert en forståelse av hva som hindrer samfunn i krise å lytte tidsnok til det som ulmer under overflaten.

Gjenopprette tillit

Zamudio har ledet flere ulike dialogaktiviteter i Chile det siste året. Han forteller at ved konflikter benyttes vanligvis forhandling, mekling eller dialog. Når det ikke finnes tillit mellom partene, er dialog ofte det første trinnet. I en slik prosess handler ikke dialog om å skulle godta urettferdighet eller krenkelser – det å snakke med «den andre» er ikke det samme som å gi fra seg idealer eller rettigheter. Dialog i konflikter handler ofte om å skape rom for møter, og deretter se hva som skjer.

Håndboken er skrevet av Norunn Grande og Christiane Seehausen ved Nansen Fredssenter, samt Tatjana Popovic fra Nansen Dialog-senteret i Serbia. «Nansen Handbook for Trainers in Dialogue and Conflict Transformation» er tidligere oversatt til polsk og dari – til bruk i Afghanistan.

Klikk her for spansk utgave.

Lanseringen på spansk skjer 14. oktober i Chile.

Text: Kai Nygaard. Published 14th of October 2020

Nansen Fredssenter er et kunnskapssenter og en møteplass for dialog og fredelig konflikthåndtering. Senteret driver freds- og dialogarbeid både i Norge og internasjonalt, og har erfaring fra blant annet Vest-Balkan, Afghanistan, Irak, Polen, Colombia og Chile. I Norge veileder Nansen Fredssenter skoler og kommuner i håndtering av konflikter, samt underviser og legger til rette for dialog. Senteret fremmer fred, menneskerettigheter, dialog og forsoning gjennom opplæring, dokumentasjon og formidling av erfaringsbasert kunnskap. Nansen Fredssenter holder til på Nansenskolen i Lillehammer.ShareShareTweet