Dialog-innsatsen øker i Afghanistan etter gode resultater

Dialog styrker lokalsamfunn og bygger motstandskraft mot polarisering, konflikter og splittelse. Flere hundre nye dialog-ambassadører skal nå utdannes i Afghanistan.

Dialog gir resultater og har stor verdi både for familier og lokalsamfunn, ifølge rapporter laget etter det mangeårige samarbeidet mellom Nansen Fredssenter og Afghanistankomiteen.

-Vi har allerede fått bekreftet resultatene etter initiativet Jordmødre for fred, samt pionerarbeid utført i skoler og samfunn flere steder i landet, forteller Terje Watterdal, landdirektør i Afghanistankomiteen.

Nå skal flere hundre nye dialog-ambassadører utdannes. Disse skal igjen nå ut til mer enn 5 000 personer i løpet av de neste tre månedene, og slik styrke befolkningens motstandskraft og utholdenhet i den langvarige konflikten. Innbyggerne i Afghanistan har levd med krig i 40 år.

-Krigen og konfliktene har svekket limet som holder afghanske familier og samfunn sammen. Vi bruker dialog til å gjenoppbygge solidaritet i samfunnet, fordi empati og solidaritet er forutsetninger for å kunne skape varig fred og en god utvikling, forklarer Terje Watterdal.

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og trusler er blant utfordringene mennesker i Afghanistan lever med, i tillegg til konflikter om land og rent vann. Folket blir rammet av at institusjonene som skal opprettholde lov og orden er svake og ikke fungerer godt nok.

-Folk lever i konstant frykt for når neste bombe går av, eller når neste voldshandling skjer. Det store psykiske presset fører ofte til økt vold, både i familier og lokalsamfunn. På toppen av dette finnes frykten for å ikke kunne skaffe nok mat. Hverdagslivet er utfordrende, forteller spesialrådgiver Norunn Grande ved Nansen Fredssenter.

Hun har siden 2004 vært engasjert i dialog- og fredsundervisning i Afghanistan, og siden 2014 i samarbeid med Den norske afghanitankomiteen.

-Jeg er svært glad for den økte satsingen som skjer nå, sier hun.

Norunn Grande var i Afghanistan for første gang i 1963. Da var Kabul som en stor landsby med hestedrosjer og lite trafikk. Det var fred, men stor fattigdom, har hun tidligere fortalt i en artikkel på peace.no.

Tekst: Kai Eldøy Nygaard / Foto: Afghanistankomiteen