-Dialog er nøkkelen til å hele våre relasjoner

Dialog handler ikke om tilgivelse, om å glemme eller unnskylde den andre. Dialog handler om å lytte og forsøke å forstå hvorfor og hvordan. Dette var en del av budskapet Nansen Fredssenter presenterte under møter i Albania i desember.

Alfredo Zamudio taler i en sal i Albanias nasjonalteater. Foto: Sara Capaliku

Tirana er hovedstaden i Albania, et lite og vakkert og land ved Middelhavet, på Vest-Balkan like nord for Hellas. Å overvinne arven etter fem tiår med diktatur har vært krevende for Albania. Landet gjenvant demokratiet i 1991, men har fortsatt utfordringer med korrupsjon og arbeidsledighet, til tross for de mange positive endringene som har skjedd i årene etter 1991. Å omskape Albania til et demokrati har vært utfordrende, og til tider turbulent.

Nansen Fredssenter ble invitert til å bistå på “Diplohack Tirana 2018” i desember, et konsept der talenter innenfor innovasjon og data ble samlet for å finne måter å forebygge korrupsjon. Bak arrangementet stod organisasjonen OTTOnomy, i samarbeid med “Albanian Institute of Sciences”, med støtte av den nederlandske ambassaden.

I tillegg arrangerte OTTOnomy et møte med albanske studenter på det nasjonale teateret. Utfordringene er store: mange studenter er i konflikt med myndighetene og det nasjonale museets bygg trues med riving. Uansett ståsted i disse spørsmål er det en allmenn oppfatning at dialog er nødvendig, og Nansen Fredssenter ble invitert til å møte kvinnelige parlamentarikere fra alle partier, samt møte med Tiranas borgermester Erion Veliaj.

En kritisk og presserende situasjon

-Møtet med studentene gjorde inntrykk, sier Lori E. Amy, akademisk direktør for OTTOnomy, som var vert for besøket.

-Vi kunne rett og slett ikke forutse at kombinasjonen av tidspunktet for Alfredos besøk, den kraftige effekten han hadde på mennesker her, og det presserende behovet for dialog og forsoning, ville føre til en umiddelbar planlegging av dialog-opplæring, fortsetter hun.

Mens “Diplohack Tirana 2018” foregikk, samlet studenter seg til demonstrasjoner for å vise protest mot eksamensavgifter og det studentene hevder er korrupsjon i utdanningssystemet.

-Alfredos besøk var nyttig fordi han kom med en melding om håp, selv når man har dårlige og vanskelige tider, sier Lori Amy.

Hun beskriver besøket som enormt viktig, og viser til at studentene i etterkant har fremmet samme budskap: behov for dialog som igjen kan bidra til å reparere det sosiale vev og skape gode forhold til utvikling og fred.

De ubehagelige samtalene

Organisasjonen OTTOnomy arbeider med forsoning og dialog i Albania, og skaper møteplasser for å snakke om forskjeller og håndtere konflikter på en fredelig måte.

During the arrangement Diplohack Tirana 2018, with corruption as the main topic, Alfredo Zamudio also had meetings with students at the National Theater. Photo: Sara Capaliku.
Under arrangementet «Diplohack Tirana 2018», der korrupsjon var hovedtema,  hadde Alfredo Zamudio også møter med studenter i det nasjonale teateret. Foto: Sara Capaliku.

-Jeg er glad for at vi lykkes med å formidle budskapet om dialog og fred, til tross for en tid med turbulens, sier Alfredo Zamudio, direktør ved Nansen Fredssenter.

-Dialog handler om å våge å ha de ubehagelige samtalene, som det å håndtere de ulike versjoner om Albanias fortid. Hva vi får ut av forsoning avhenger av å finne ut hvordan folk kan forandre det som er mulig, finne eksempler på dialog som fungerer og skape flere slike samtaler, fortsetter han.

-I alle problematiske situasjoner er det noen som gjør det riktige, selv om de er i mindretall. Dette er et positivt avvik, men ofte er vi så preget og fokusert på det som ikke går bra, at vi glemmer å se hvem som gjør det rette. Det sløses med gode muligheter når vi kun ser problemene, og ikke tar oss tid til å se oss rundt og finne de positive avvikene i konfliktsituasjoner. Midt i marerittene er det noen som gjør det rette. Støtt dem, oppmuntre dem og gå sammen med dem, avslutter Alfredo.

Lori Amy mener dette er et sentralt punkt der Albania trenger bistand.

-I situasjonen i Albania i dag trenger vi hjelp til å kanalisere alle våre krefter mot slike produktive budskap og oppnå den endringen samfunnet trenger for å komme seg videre, understreker hun.

Om Diplohack Tirana 2018:
Er en såkalt innovasjonslab, der årets mål var å koble nye sosiale nettverk og å utforske nye ideer, i et samarbeid mellom diplomati og det sivile samfunn.
Engasjement, kreativ tenkning og læring var viktige nøkkelord ,og hovedtema var arbeidet mot korrupsjon.

Om Nansen Fredssenter:
Har siden 1995 vært et internasjonalt samlingspunkt for dialogarbeid og konflikthåndtering. Senteret tilbyr kurs, opplæring og tilrettelegging av dialog for fred og demokrati.
Har erfaring fra blant annet Balkan, Ukraina, Afghanistan, Irak, Colombia, Polen og flere andre steder.
Nansen Fredssenters virksomhet i Norge er voksende, og omfatter blant annet skoler og kommuner som trenger bistand med dialog.
Nansen Fredssenter holder til på Nansenskolen på Lillehammer og har også kontor i Oslo.