Dembra jubileumskonferanse på Lillehammer 28 sept.

Dembra feirer sitt 10-årsjubileum med arrangementer over hele landet, og nå er turen kommet til Lillehammer.

Nansen Fredssenter inviterer til et variert program med tema: Dilemmaer i krig og fred: Hvordan påvirker krig undervisning og klassemiljø i Norge?

Målgruppen er lærere og skoleansatte på alle trinn i grunnskolen og i videregående skole.

Gjennom dagen skal vi se nærmere på hvordan pågående krig påvirker undervisning og klassemiljø, hvilke dilemmaer lærere står i til daglig og hvordan skolen kan jobbe bredt med dialog og forebygging. Dagen vil bestå av byvandring om snublesteiner, foredrag, scenedialog, samt folkedialog der alle som ønsker kan delta.

Deler av arrangementet kan også følges digitalt HER.

PROGRAM

Kl. 09.30-11.30 Formiddagsprogram (Nansenskolen):

Byvandring med dialogisk undervisningsopplegg om snublesteiner (egen påmelding)

Kl. 11.30-12.00 Lunsj (for både hel- og halvdags deltakere)

Kl. 12.00-16.00 Ettermiddagsprogram (Nansenskolen):

  • Velkommen v/Nansen Fredssenter og Dembra sentralt
  • Inge Eidsvåg (Nansenskolen): Fiendebilder og forsoning. Tanker om lærergjerningens innhold og betydning.
  • Hanne Sandvold (Børstad skole): En lærers dilemmaer i klasserommet
  • John Harald Bondevik (Røde Kors): ‘Angrip!’ – Når krigen kommer til klasserommet
  • Ingun Steen Andersen (Dembra/HL-senteret) og Line Røst Thorsrud (Nansen Fredssenter): Dialog og andre Dembra-verktøy
  • Peder Brende Jensen og Line Røst Thorsrud: Lansering av Dembra dialogkort for foreldremøter
  • Pause
  • Scenedialog og folkedialog om dagens hovedtema
  • Oppsummering og avrunding av fagseminaret

FULLT PROGRAM

FOREDRAGSHOLDERE

PRAKTISK INFO

Seminardeltakelsen er gratis og inkluderer lunsj, men krever krever påmelding innen 21. september. Her finner du påmeldingsskjema.

Ytterligere detaljer sendes til alle påmeldte uken før arrangementet.

Kontaktperson for arrangementet er Anita Rapp-Ødegaard: E-post: anita@peace.no. Tlf: 906 70 761