Creating Space for Making Change

Rapport fra dialogopplæring og kapasitetsbygging i Polen

To år har gått siden Nansen Fredssenter og Orange Polen startet et samarbeid for økt kapasitetsbygging og dialogopplæring i det sivile samfunnet i Polen. Målet var å tilby et bredt spekter av sivile aktører kompetanse, verktøy, kunnskap og øvelse som støtte i deres arbeid med å fostre samfunnsholdninger, samarbeid og sosial kapital.

Siden da har 100 utvalgte personer gjennomført kursing i dialog, og 25 av disse har blitt sertifiserte dialogfasilitatorer. Til sammen har dette nettverket nådd ut til rundt 10 000 mennesker og 300 organisasjoner i landet, på ulikt vis har nytt godt av dialog og konflikthåndtering.

Nansen Fredssenter har nå gjennomført en rapport av arbeidet som har blitt gjort, der målet var å vurdere relevansen av verktøy, metoder og tilnærminger som introduseres i senterets kurs, samt forstå i større grad konteksten deltakere arbeider i og deres bekymringer, oppnåelser og utfordringer.

Du kan lese hele rapporten her

Foto: Krzysztof Kowalik