Chilenske universiteter til Norge for å styrke samarbeid om demokratibygging

I mai var universitetsledere fra 8 chilenske universiteter på norgesbesøk. Hensikten var å få kunnskap om hvordan akademia, stat og sivilt samfunn samarbeider om å styrke demokratiet. Nansen Fredssenter var vertskap for delegasjonen.

Rektorer og universitetsledere fra Chile sammen med fredssenterets medarbeidere på Lillehammer.

– Historiene vi har fått om hvordan Norge har jobbet for menneskerettigheter og demokrati har gjort dypt inntrykk på oss, uttrykte rektor Alberto Martinez ved Universitas Arturo Prat til Uniforum i anledning besøket.

Et tett program var lagt opp for den chilenske delegasjonen bestående av 10 rektorer og universitetsledere som ankom Oslo om kvelden søndag 26. mai Gjennom uken møtte de representanter fra 22. julisenteret, Holocaustsenteret, Wergelandsenteret, Nobels Fredssenter, Rafto stiftelsen, Universitetet i Oslo, Norges miljø og biovitenskapelig universitet, senteret for fredsstudier ved universitetet i Tromsø, samt Utenriksdepartementet og Chiles ambassade i Norge.

– Norge scorer høyt på tillit på tvers av ulike samfunnslag og institusjoner. Dette har tatt tid å bygge opp og det er stor interesse for hvordan dette fungerer i praksis.

Det sier spesialrådgiver Alfredo Zamudio som på vegne av Nansen Fredssenter har tilrettelagt for studiereisen som lærestedene selv har dekket.

– Et sterkt demokrati beskyttes med dialog

Siden opptøyene i 2019 har Nansen Fredssenter på Lillehammer, med støtte fra UD, arbeidet for å skape møteplasser for dialog og forsoning i Chile.

Gjennom denne perioden har senteret samarbeidet med flere store nettverk fra sivilt samfunn, i tillegg til 17 offentlige og private universiteter, hvorav de åtte som var i Norge representerer til sammen 160 000 studenter.

– En vond fortid med diktatur og vold gjør det vanskelig å snakke om de mange samfunnsutfordringene som Chile står overfor. Den norske samarbeidsmodellen for demokratibygging mellom akademia, myndigheter, skole og organisasjonsliv er en unik konstellasjon som fungerer godt. Et sterkt demokrati beskyttes med dialog, selv når det er vanskelige tema. Dette ville de å se nærmere på, forklarer Zamudio.

Chilenske rektorer og universitetsledere i fredssenterets undervisningsrom.

Felles globale utfordringer

Universitetene ønsket å utforske muligheten for å etablere en samarbeidsmodell med dialog som verktøy for demokratibygging og forsoning i Chile. Hvordan en slik modell vil se ut i praksis vil tiden vise, men så langt opplever de besøket som fruktbart:

– Ja absolutt. Vi fant ut at vi hadde mange av de samme globale utfordringene som alle andre. Derfor er et samarbeid mellom ulike institusjoner i forskjellige land nøkkelen. Vi er et enkelt universitet i et enkelt land, og vi kan ikke løse dette alene. Vi må jobbe tverrfaglig og samarbeide på tvers av institusjonene, sier Rosa Deves, rektor ved Universidad de Chile til Uniforum.

– Rett tidspunkt å komme på

Torsdag 30. mai gikk ferden videre til Lillehammer og Nansen Fredssenter. Der fikk de blant annet høre mer om senterets skolesatsing, Dembra-programmet og øvrige dialogprosesser. Rektor ved Nansenskolen, Signe Strøm, fortalte også om skolens historiske bakgrunn som motkraft mot totalitærere krefter, om det humanistiske verdigrunnlaget samt folkehøgskolesystemet.

Daglig leder Anita Rapp-Ødegaard fortalte om senterets arbeid i skolen sammen med rådgiver Harald Aksnes Karmhus.

Deves peker blant annet på 50-årsmarkeringen for militærkuppet i 1973, som en viktig markering og påminnelse om hvor viktig det er å satse på unge og utdanning:

– Dette var en mulighet til å gå enda dypere inn i refleksjonene rundt overenskomsten om menneskerettigheter i Chile. Nettopp derfor har flere universitet i Chile nå inngått en avtale om å satse på utdanning i demokrati og menneskerettigheter. Derfor var dette rette tidspunkter å komme hit på, sier hun til Uniforum.

Dette var alle som deltok i delegasjonen fra Chile:

Rosa Devés, rektor Universidad de Chile

Elisa Araya, rektor ved Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación/Storbyuniversitetet for utdanningsvitskap

Paulina Rincón, viserektor Universidad de Concepción

Eduardo Hebel, rektor Universidad de la Frontera

Alberto Martínez, rektor Universidad Arturo Prat

Alejandro Fernández, generalsekretær, Universidad Católica de Temuco

Patricio Bernedo, representant for rektor Sánchez, ved Universidad Católica

Gonzalo Valdivieso, direktør for Universidad Católica, Villarrica

Juan Pablo López, direktør ved Universidad Arturo Prat, Victoria

Wendy Chadwick, Nansen Fredssenters team i Chile