-Bedre kommuner med dialog og tillit

Sammenslåingen av kommuner har de siste årene skapt mye opphetet debatt i Norge. Mange har gått sammen frivillig, men noen med tvang. Hvordan kan samarbeidet fungere best mulig mellom nye kolleger?

Dialog bidra til å finne løsninger, ifølge Nina Lande i Skedsmo kommune.

-Aktiv lytting og åpne spørsmål kan utgjøre en stor forskjell. Når situasjoner og prosesser oppleves som vanskelige, kan dialog bidra til å finne løsninger, sier Nina Lande, SLT-koordinator i Skedsmo kommune.

Til daglig jobber Lande med samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge. Nylig deltok hun på et ukelangt kurs i regi av Nansen Fredssenter, med deltakere som arbeider i Afghanistan, Somalia, Danmark, Ukraina og Norge. Blant utbyttet var verktøy for å legge til rette for dialog i vanskelige situasjoner.

-Den lyttende og spørrende metoden jeg lærte hos Nansen Fredssenter har fungert veldig bra under møtene jeg har deltatt i etter kurset. Jeg bruker nå litt ekstra tid på å oppdage og finne mer ut av hva som ligger bak folks meninger, og spørre deltakerne om å fortelle mer, forklarer hun.

Tillit er en grunnstein i kommunens arbeid

Også der det ikke finnes synlige utfordringer, kan dialogtiltak være svært konstruktive.

-Dialog skaper tillit, og tillit er en grunnstein i kommunens arbeid. Dette er svært positivt både for innbyggerne og for oss som jobber i kommunal sektor, fortsetter hun.

Sammenslåing av kommuner er en stor forandring, og ansatte kan føle usikkerhet i sin nye hverdag. Inkluderende samtaler kan hjelpe og bidra til å finne løsninger.

-Det er naturlig at folk har mange spørsmål, og mange kvier seg for å snakke i åpne møter fordi de kanskje føler de at de må ta stilling og ha en tydelig mening før de kan uttale seg i plenum. Det er viktig å la dialogen skape trivsel og et godt samarbeid. Tillitskapende arbeid er nødvendig når kommuner slås sammen, mener Lande.

Kan gå glipp av gode innspill

SLT-koordinatoren har merket seg at fellesskapet kan gå glipp av gode innspill uten et bevisst forhold til dialog, og dersom graden av tillit til de andre i rommet er lav.

-Vi må være klare over at gode forslag kan bli oversett hvis man ikke har nok tillit til hverandre, understreker hun.

Lande har selv ikke møtt på noen konflikter idet Skedsmo og nabokommunene blir til nye Lillestrøm kommune.

-Utfordringen er ulike arbeidskulturer. Vi har ulik organisering som har betydning for hvor avgjørelser blir tatt og hvordan tjenestene utføres, forteller hun.

-Etter at vi har snakket om ting som bekymrer, ser jeg at forslagene til løsninger kommer som perler på en snor. Å se de andres behov er viktig for å komme oss videre på en god og konstruktiv måte. Jeg vil fortsette å benytte dialog som metode i mitt arbeid, og jeg anbefaler dette som et kurs mange av oss burde ta, avslutter Nina Lande.

Er du interessert i kurs på Nansen Fredssenter? Neste mulighet er 19-24. mai 2019.

Noe av dialogens mål er å bygge broer mellom mennesker og grupper av mennesker og styrke relasjoner. Fra venstre: Christiane Seehausen og Chro Borhan, som begge er dialogrådgivere ved Nansen Fredssenter.
Rollespill er en sentral komponent i kursene på Nansen Fredssenter i Lillehammer.

Nansen Fredssenter har siden 1995 vært et internasjonalt samlingspunkt for dialogarbeid og konflikthåndtering, med erfaring fra blant annet Balkan, Ukraina, Afghanistan, Irak, Colombia og Polen. Senteret tilbyr kurs, opplæring og tilrettelegging av dialog for fred og demokrati. Virksomheten i Norge er voksende, og omfatter blant annet skoler og kommuner som trenger bistand med dialog. Nansen Fredssenter holder til på Nansenskolen på Lillehammer og har også kontor i Oslo.