VIDEO: Dialog som brobygger i konfliktfylt naturforvaltning

Med eksempel fra Tanavassdraget, verdens viktigste vassdrag for atlantisk laks, utforsker vi i denne samtalen hvordan dialog kan bidra til å bygge tillitt mellom partene i konfliktfylt naturforvaltning.

Villaksen ble rødlistet i 2021, noe som førte til at Tanaelva ble stengt for laksefiske. Som en konsekvens av nedstengingen økte konfliktnivået mellom den samiske lokalbefolkningen og statlig forvaltning. For å forebygge ytterligere eskalering av konflikten og for å skape en plattform for god forvaltning av elva, er det nødvendig med inkluderende møteplasser der alle stemmer blir hørt og anerkjent.

Nasjonalt villakssenter har engasjert Nansen Fredssenter for å legge til rette for dialog i et forøk på å bygge broer mellom de ulike interessene. Dialog er en langvarig prosess hvor deltakerne gjennom lytting og gode spørsmål lærer av hverandre og kan finne nye måter å angripe en kompleks situasjon på.

På Arendalsuka 2023 inviterte vi til en samtale der vi delte erfaringer fra dialogprosessen så langt, og så på mulig overføringsverdi til andre ressurskonflikter.

På scenen:

Silje Karine Muotka, Sametingspresident (NSR)

Dag Olav Hessen, professor i biologi, Universitetet i Oslo

Alf Olsen Jr., daglig leder, Nasjonalt villakssenter

Samtalen ble fasilitert av Christiane Seehausen, seniorrådgiver ved Nansen Fredssenter. Oppsummering ved Norunn Grande, daglig leder ved Nansen Fredssenter.