20 år siden Benjamin ble drept – det angår oss alle

Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo for 20 år siden. Debatten om rasisme ble heftig – men fortsatt sliter vi med å føre de dype samtalene.

Hendelsen 26. januar 2001 rystet de fleste av oss og satte fyr på debatten om rasisme og nazisme på nasjonalt nivå. Siden den gang har mye skjedd i Norge, men Nansen Fredssenter sin erfaring er at det fortsatt er vanskelig å snakke om rasisme på en ærlig, grundig og selvransakende måte.

Rasisme er en del av samfunnet vårt her og nå, i dag – rasisme er ikke bare en del av fortiden. Og vi har alle et ansvar for ikke å snu oss bort, men heller møte det, granske oss selv og våre egne tilbøyeligheter.

De fleste av oss berøres sterkt av så ekstreme og eksplisitte uttrykk for rasisme som drapet på Benjamin var, men like fult har vi et ansvar for å ta tak i den mer vanlige hverdagsrasismen som daglig varsles om i alle deler av samfunnet. 

Og vårt eget område Innlandet og Lillehammer er ikke noe unntak. Flere nyere eksempler viser oss det, blant annet fra Elverum (Bulhan-familien som har opplevd trakassering, vold og grov rasisme) og på Gjøvik (opplevelser av trakassering mot det afrikanske miljøet under korona-pandemien). Det er heller ikke mange år siden nynazister samlet seg i Lillehammers egen gågate.

På tirsdag lanserer Likestillingssenteret rapporten «Minoritetsungdoms opplevelser av rasisme i Innlandet». Der forteller unge minoritetsinnlendinger om sine erfaringer med rasisme i skolen og i veien inn i arbeidslivet, samt den negative påvirkningen det har for deres psykiske helse og følelse av tilhørighet i fylket vårt. Rapporten forteller historier som burde berøre oss alle, og disse hendelsene er en del av vår felles historie!

(Fortsetter etter bildet)

Nansen Fredssenter deltar i en mobilisering for at Innlandet tar del i en korona-tilpasset markering i Benjamins minne. Den 26. januar inviteres hele Norge til å delta i ett minutts stillhet kl. 11.59, samt tenne lys for Benjamin og de som fortsetter å kjempe.

I tillegg til denne minnesmarkeringen for ettertanke og stillhet inviterer vi Innlandet til å sette søkelys på rasisme i Norge i 2021, og vi har levert en sjekkliste for hvordan man skaper antirasistiske kommuner til fylkets 46 ordførere. Vi håper ordførerne våre vil bevise at de tar rasismen på alvor, ikke bare i form av pene ord, men i form av handling!

De neste dagene oppfordrer vi alle til å lære om og diskutere rasisme. Dersom vi greier å gå inn i de åpne og lyttende samtalene har vi større sjans til å unngå slike ekstreme handlinger som drapet på Benjamin var. Gjennom dialog kan vi sammen bevege oss mot et mer inkluderende og varmere samfunn for alle.

Den 26. januar minnes vi Benjamin i fellesskap, i dagene før og alle dager etter bretter vi opp ermene. Benjamin døde ikke forgjeves – takk for at dere blir med i kampen for et inkluderende og rasismefritt Innlandet! #GlemIkke

Tekst: Siri Syverud Thorsen – dialogkoordinator ved Nansen Fredssenter

Publisert: 25. januar 2021. Teksten har også stått på trykk som leserinnlegg i Gudbrandsdølen Dagningen (GD).

Organisasjonene bak Innlandsmarkeringen er: Afryea Collective, Black History Month Norway, Salam, Likestillingssenteret, Norsk Folkehjelp, Randsfjordmuseet og Nansen Fredssenter, med ekstra takk til Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering.