Nansenseminaret 2024: Beredskap for fred – hva trenger vi?

Årets seminar setter søkelyset på alternative måter å tenke beredskap på. Velkommen til Lillehammer lørdag 1. juni.