Fasilitering av dialog

Om du ønsker å lære hvordan man fasiliterer en dialog – på arbeidsplassen, i hverdagssituasjoner, gjennom frivillige engasjement – da er dette kurset for deg!

Fasilitering handler om å skape en trygg atmosfære slik at deltakerne i en dialog kan snakke sammen på en ærlig, åpen og empatisk måte. Dialog er hverken en diskusjon, en panelsamtale eller en forelesning. Det er en prosessbasert samtale, hvor aktiv lytting og gode spørsmål danner basisen, med inkludering, respekt, felles eierskap og medmenneskelighet som viktige ingredienser.

Med dette som rammeverk er fasilitatorens rolle å skape et trygt rom hvor deltakerne føler seg respektert, lyttet til og verdsatt – de tar del i en samtale hvor deres stemme betyr noe.

Deltagelse på dette kurset forutsetter at man har deltatt på introduksjonskurset «Dialog i konflikter». Deltakelse på et tilsvarende kurs eller lang erfaring med dialogarbeid kan kompensere for dette.

Kursinnhold

Dette kurset består av en rekke tema og verktøy som er nødvendig for å fasilitere en dialog. Det er et femdagers prosessorientert kurs som tar for seg ulike sider ved fasilitatorens rolle. I løpet av kursdagene vil du få muligheten til å praktisere denne rollen gjennom rollespill og reflektere over de mange utfordringene en fasilitator kan stå overfor.

HOVEDKOMPONENTER

Oppfriskning: Hva er dialog?
Vi repeterer ulike måter å forstå dialog på samt de viktigste elementene i vår tilnærming: Aktiv lytting og dialogiske spørsmål, gjennom øvelser.

Refleksjonsaktivitet
Hva er dialogfasilitering og hvordan skiller denne tilnærmingen seg fra megling, moderering og debattledelse?

Introduksjon til fasilitatorrollen
Hva er fasilitatorens rolle? Hvilke personlige egenskaper og evner må vedkommende ha? Vi diskuterer hvilke verktøy en fasilitator må ha i den dialogiske verktøykassen.

Øvelse dialogfasilitering
Gjennom rollespill basert på ulike temaer og konfliktsituasjoner, skal deltakerne praktisere dialogfasilitering i situasjoner med ulike utfordringer. Etterpå vil de få tilbakemeldinger fra både kurslederne og de andre deltakerne. Dette er nyttig for at hver enkelt skal forstå rollen bedre.

Utfordringer med fasilitering
Deltakerne vil reflektere over utfordringer knyttet til fasilitatorens rolle som: Maktbalanse, følelsesmessige utbrudd og elementer som kan stå i veien for en god dialog. Gjennom kurset fokuseres det også på hvordan man opptrer multipartisk og hvordan man kan være en autoritet uten å være autoritær.

Å planlegge en dialogprosess
Fasilitering handler også om å planlegge en langsiktig prosess. Deltakerne vil lære om ulike steg i denne prosessen samt teknikker som bidrar til å holde folks motivasjon oppe over tid. Vi ser også nærmere på konflikt som en transformerende prosess og hvordan man planlegger og gjennomfører en folkedialog.

Dialog som verktøy for forsoning
Forsoning er en tidkrevende prosess hvor man både søker sannhet og rettferdighet. I denne delen av kursprogrammet vil deltakerne bli introdusert for- og erfare hvordan dialog kan spille inn i en forsoningsprosess.

 

PRAKTISK INFORMASJON

VARIGHET: Mandag – fredag (ankomst søndag)

STED: Lokalt hotell i Lillehammer eller Nansenskolen

KURSAVGIFT: EUR 1350 (inkludert veiledning i etterkant av kurset)

MAKS ANTALL DELTAKERE: 25

*  Kurset gir ingen formell sertifisering, men du vil motta et bevis på fullført kurs hos Nansen Fredssenter. 

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

NESTE KURS: 2-6. desember 2024

Nansen Fredssenter tar imot nye søknader til vårt neste kurs i "Fasilitering av dialog". Velkommen til lærerike dager på Lillehammer i desember 2024.

Les mer

Jeg liker senterets helhetlige tilnærming. Kurset har stor nytteverdi både profesjonelt og privat. Generelt er det et bra kurs i hvordan man kan være et godt og tilstedeværende medmenneske.

Sadhu Ram Tamang, fredsarbeider i Nepal

Les mer

Det er mye å ta inn over seg og du gir mye av deg selv i opplæringen. Du mottar også mange utviklende tilbakemeldinger fra både deltakerne og kurslederne.

Karoline Faber, prest i Den norske kirke

Les mer

Denne uka har vært en fin anledning til å reflektere over våre egne antagelser, forståelser og livserfaringer. Jeg likte dybden i kurset. Det føltes også veldig trygt å åpne seg opp, dele og vise tillitt til de andre.

Nancy Biwott, visedirektør, CMU Africa

Les mer

Jeg har lært mye om meg selv og fikk muligheten til å fasilitere en dialog om et tema som er viktig for meg. Det overrasket meg hvor mye mer tålmodig og lyttende jeg ble til de andre og hva de sa.

Natasha Sultanova

Jeg kan nesten ikke vente med å ta i bruk verktøyene jeg har lært på kurset.

Alexandre Simo