Fasilitering av dialog

Om du ønsker å lære hvordan man fasiliterer en dialog – på arbeidsplassen, i hverdagssituasjoner, gjennom frivillige engasjement – da er dette kurset for deg!

Fasilitering handler om å skape en trygg atmosfære slik at deltakerne i en dialog kan snakke sammen på en ærlig, åpen og empatisk måte. Dialog er hverken en diskusjon, en panelsamtale eller en forelesning. Det er en prosessbasert samtale, hvor aktiv lytting og gode spørsmål danner basisen, med inkludering, respekt, felles eierskap og medmenneskelighet som viktige ingredienser.

Med dette som rammeverk er fasilitatorens rolle å skape et trygt rom hvor deltakerne føler seg respektert, lyttet til og verdsatt – de tar del i en samtale hvor deres stemme betyr noe.

Deltagelse på dette kurset forutsetter at man har deltatt på introduksjonskurset «Dialog i konflikter». Deltakelse på et tilsvarende kurs eller lang erfaring med dialogarbeid kan kompensere for dette.

Kursinnhold

Dette kurset består av en rekke tema og verktøy som er nødvendig for å fasilitere en dialog. Det er et femdagers prosessorientert kurs som tar for seg ulike sider ved fasilitatorens rolle. I løpet av kursdagene vil du få muligheten til å praktisere denne rollen gjennom rollespill og reflektere over de mange utfordringene en fasilitator kan stå overfor.

HOVEDKOMPONENTER

Oppfriskning: Hva er dialog?
Vi repeterer ulike måter å forstå dialog på samt de viktigste elementene i vår tilnærming: Aktiv lytting og dialogiske spørsmål, gjennom øvelser.

Refleksjonsaktivitet
Hva er dialogfasilitering og hvordan skiller denne tilnærmingen seg fra megling, moderering og debattledelse?

Introduksjon til fasilitatorrollen
Hva er fasilitatorens rolle? Hvilke personlige egenskaper og evner må vedkommende ha? Vi diskuterer hvilke verktøy en fasilitator må ha i den dialogiske verktøykassen.

Øvelse dialogfasilitering
Gjennom rollespill basert på ulike temaer og konfliktsituasjoner, skal deltakerne praktisere dialogfasilitering i situasjoner med ulike utfordringer. Etterpå vil de få tilbakemeldinger fra både kurslederne og de andre deltakerne. Dette er nyttig for at hver enkelt skal forstå rollen bedre.

Utfordringer med fasilitering
Deltakerne vil reflektere over utfordringer knyttet til fasilitatorens rolle som: Maktbalanse, følelsesmessige utbrudd og elementer som kan stå i veien for en god dialog. Gjennom kurset fokuseres det også på hvordan man opptrer multipartisk og hvordan man kan være en autoritet uten å være autoritær.

Å planlegge en dialogprosess
Fasilitering handler også om å planlegge en langsiktig prosess. Deltakerne vil lære om ulike steg i denne prosessen samt teknikker som bidrar til å holde folks motivasjon oppe over tid. Vi ser også nærmere på konflikt som en transformerende prosess og hvordan man planlegger og gjennomfører en folkedialog.

Dialog som verktøy for forsoning
Forsoning er en tidkrevende prosess hvor man både søker sannhet og rettferdighet. I denne delen av kursprogrammet vil deltakerne bli introdusert for- og erfare hvordan dialog kan spille inn i en forsoningsprosess.

 

PRAKTISK INFORMASJON

VARIGHET: Mandag – fredag (ankomst søndag)

STED: Lokalt hotell i Lillehammer eller Nansenskolen

KURSAVGIFT: 890 EUR

MAKS ANTALL DELTAKERE: 25

*  Kurset gir ingen formell sertifisering, men du vil motta et bevis på fullført kurs hos Nansen Fredssenter. 

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

NESTE KURS: 16-20. OKTOBER

Registreringen til vårt neste kurs i fasilitering av dialog, er nå åpen. Velkommen til Lillehammer 16-20. oktober.

Info og påmelding

I have learnt a lot about myself, had the unique experience to facilitate a dialogue on the topic I was very interested in. I was surprised that I learnt how to be more patient, listen to others carefully and be involved in what others were saying.

Natasha Sultanova

I can´t wait to implement the skills I have learned. Especially during the dialogue sessions that we are organising in May.

Alexandre Simo