Lærerkurs

Nansen Fredssenter tilbyr dagskurs for lærere om hvordan vi skaper et godt samtalefellesskap i klasserommet, som både styrker læringsmiljø og demokratiske ferdigheter.

I dette dagskurset får du konkrete tips til hvordan man kan trene elevenes evne til dialog og kritisk tenkning gjennom utforskende samtaler. Sentrale spørsmål er: Hvordan legger vi til rette for dialog som tar elevenes livserfaringer på alvor? Hvordan øve på toleranse for ulikhet og meningsmangfold?

Innhold:

  • Dialog og skolens danningsmandat: Myndiggjøring og medborgerskap i et dialogisk fellesskap
  • Å bygge det gode samtalefellesskapet
  • Uenighetsfellesskapet: Hvordan håndtere uenighet og sensitive temaer?
  • Arbeid med dialog i og på tvers av fag

Kurset er utviklet i samarbeid med HL-senterets Ingun Steen Andersen og kombinerer erfaringsbasert kunnskap fra Nansen Fredssenters dialogarbeid med Andersens lange erfaring med bruk av filosofisk samtale i skolen.

Både lærere fra Dembra-skoler og andre skoler er velkommen til å melde seg på. Det er også mulig for skoler å bestille kurset for eget personale.

Ta kontakt for mer informasjon.

LES MER: Gode samtalefellesskap styrker medborgerskap i klasserommet