Mai: Kurs i fasilitering av folkedialoger (gjennomført)

Nansen Fredssenter inviterer for første gang til et rendyrket kurs for fasilitering av folkedialoger! Dette kurset er for deg som ønsker å lære mer om hvordan man arrangerer og fasiliterer en folkedialog. Kurset holdes på Lillehammer 5.- 8. mai på Lillehammer.

SØK HER 

Ønsker du å legge til rette for viktige samtaler i ditt lokalmiljø? Da kan folkedialog være metoden du trenger. En folkedialog er en annerledes og tilrettelagt samtale, der regler, aktiv lytting og genuine oppfølgingsspørsmål er grunnleggende. Som et slags dialogisk folkemøte, er folkedialoger åpne, inkluderende arenaer der hvem som helst fra et lokalsamfunn inviteres til å delta. Ofte kan folkedialoger omhandle sensitive, konfliktfylte eller viktige temaer, og målet er alltid å få de oppmøtte til å dele personlige erfaringer og kanskje bedre forstå de man ikke er enige med.

I dette kurset vil du få innsikt og praktisk øvelse i hvordan man arrangerer, men også fasiliterer, en folkedialog. Fasilitering innebærer å skape et trygt rom der deltakere opplever de kan dele åpent og ærlig. I løpet av kurset vil deltakere øve på verktøyene fasilitatoren har til rådighet for å skape denne tryggheten, samt tilegne seg konkret kunnskap i planlegging og organisering av slike dialoger.

I sum vil kurset gi deg det du trenger for å kunne tilrettelegge for viktige demokratifremmende samtaler der oppmøtte opplever at deres deltakelse i samtalefellesskapet er verdifull og viktig.

Praktisk informasjon

NÅR?                        5. – 8. mai

HVOR?                     På Lillehammer

SPRÅK                      Norsk

KURSAVGIFT           5000 NOK (inkluderer kurs og lunsj)

SØKNADSFRIST:     19. april

 • Overnatting ordnes av deltakere selv etter at de har mottatt eventuelt positivt svar på søknaden. Informasjon og anbefalinger vil bli gitt til de som får plass på kurset.
 • Det er begrenset antall plasser på kurset. Plassene utdeles fortløpende, også før søknadsfristen er gått ut. Det anbefales derfor å søke tidligst mulig.
 • Interesserte deltakere bør helst ha noe erfaring med dialog fra før, men det er ikke et krav. Deltakelse i Nansen Fredssenters kurs «Dialog og Konflikt» er en fordel.

SØK HER

Hva inneholder dette kurset?

 1. Dialog og fasilitering
 • Innsikt i dialog som metode, perspektiv og tilnærming
 • Kunnskap om spesifikt temabasert dialog og folkedialog
 • Grundig innføring i fasilitatorrollen og dens ansvarsområder
 • Praktisk øvelse i fasilitering av folkedialog
 1. Lytting og spørsmål
 • Øvelse og innsikt i dyp lytting
 • Forståelse for hva lytting gjør med oss som mennesker
 • Kunsten å stille undersøkende og oppfølgende spørsmål
 1. Å skape et trygt rom
 • Kunnskap om hva som konstituerer et trygg dialogisk rom
 • Forståelse i hvordan man skaper et slikt rom
 • Øvelse i tillitsbygging
 1. Organisering av folkedialog
 • Steg i planlegging av en folkedialog
 • Muligheter og begrensninger med folkedialoger